KPI's

Monitoren van de organisatie

Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) geven inzicht in het bedrijfsproces en dragen bij aan verbetering van de processen. Ploeger stelt samen met de opdrachtgevers doelstellingen vast en een normbepaling op. Door kwalitatief onderzoek wordt gemeten of de vastgestelde doelen en normen behaald worden. Uiteraard evalueren we de uitkomsten met onze klanten. Dankzij de monitoring verbeteren we continue onze processen, sturen we bij op feiten en nemen we eventueel beheersmaatregelen.

Waarborg

Ploeger meet of de doelstellingen op Kritische Prestatie Indicatoren worden gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn schade, tijdigheid en orderpicking. Deze metingen zijn een waarborg van de strategische doelen. Door middel van KPI’s wordt met klanten geëvalueerd of de gestelde doelen verwezenlijkt zijn. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de klantgerichtheid en het maatwerk.

Neem contact op

Geïnteresseerd in de maatwerk logistieke concepten van Ploeger? Bent u benieuwd hoe innovatie, duurzaamheid en resultaat binnen ons familiebedrijf uw logistieke proces optimaal ontzorgen? Neem voor een persoonlijk advies contact op met één van onze medewerkers.

terug