Wat kun je verwachten voor 2023?

Jaarlijks worden de tarieven voor het wegvervoer geïndexeerd aan de hand van de NEA-index. Bij deze berekeningen worden de kostenontwikkelingen inzichtelijk gemaakt over het binnenlandse en internationale wegtransport. Bij het berekenen van de NEA-index wordt gebruik gemaakt van de prijsontwikkelingen van afzonderlijke kostensoorten, zoals loon- en prijsontwikkelingen. Wat kunnen we verwachten voor 2023?

Ontwikkelingen van 2022 basis van vernieuwde indexaties

De ontwikkelingen in 2022 spelen een grote rol in de nieuwe berekeningen, waardoor de kosten hoger uitvallen dan in eerste instantie verwacht. Deze stijgende lijn zal doorgetrokken worden naar 2023, wat zal leiden tot een stijgende NEA-index.

Naast de gebruikelijke kostenontwikkelingen, zijn er omstandigheden in de branche die niet in één cijfer uit te drukken zijn. Zo hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt, effecten van de coronacrisis en de inval in Oekraïne. De invloed van deze omstandigheden is voor elke organisatie fluctuerend, waardoor deze niet meegenomen worden in de kostenberekening. De volgende onderdelen zijn wel van invloed op de nieuwe NEA-indexatie:

Loonkostenontwikkelingen

Conform de CAO beroepsgoederenvervoer zijn de loonkosten year over year met 7,17% toegenomen vanaf 1 januari 2022. Het effect van 1% loonstijging varieert afhankelijk van de deelmarkt van 0,4% tot 0,8% bovenop de kostenindex. Verdere onderhandelingen over 2023 zijn op het moment nog gaande.

Snel stijgende bedrijfskosten en aanschafprijzen

Bedrijfskosten zijn in 2022 gemiddeld met 5% gestegen. Deze kosten zijn te herleiden aan verhoogde afschrijvingskosten, verzekeringskosten en de kosten voor reparatie en onderhoud. Daarnaast zijn de brandstofkosten zeer fors toegenomen. Ook nemen de aanschafprijzen van verpakkingsmaterialen, pallets en voertuigen snel toe als gevolg van prijsontwikkelingen in grondstoffen. 

Onbalans in internationale supply chains

Zaken als containertarieven en de Brexit geven veel onbalans in de internationale supply chains. 

Bovenstaande punten geven aanleiding tot extra kostenstijging bovenop de reguliere kostenontwikkelingen. De daadwerkelijke cijfers van de NEA-indexatie worden gepubliceerd medio november 2022.

Efficiency, sleutel tot succes bij prijsstijgingen

Bij Ploeger Logistics geloven we dat de sleutel tot succes bij prijsstijgingen te vinden is in efficiency. Zaken als het verbeteren van processen en het blijven innoveren op het gebied van IT, worden steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de kosten, met focus op meer rendement voor onze opdrachtgevers en de organisatie. Echter zijn niet alle kosten, zoals loonkostenstijgingen, in te dekken met efficiency. Toch werken we er bij Ploeger aan om de processen waar mogelijk voor onze opdrachtgevers zo goed mogelijk weg te zetten. 

Sommige ontwikkelingen gaan sneller nadat dit artikel gepubliceerd is. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Bron: Panteia kostenontwikkelingen in het wegvervoer