Ploeger test schone distributiewagen

Ploeger Logistics test als één van de eerste bedrijven in Nederland een distributievrachtwagen met aardgasmotor in de praktijk. De Harderwijkse logistiek dienstverlener heeft daartoe de Mercedes Benz Econic NGT aangeschaft. De wagen zal producten van opdrachtgever Natudis distribueren.
Als de praktijkproef succesvol is, breidt Ploeger haar wagenpark verder uit met deze schonere voertuigen.

De Mercedes-Benz Econic NGT (Natural Gas Technology) distributietruck is exponent van een nieuwe generatie duurzame en schone voertuigen. De wagen wordt aangedreven door een lean burn motor met uiterst moderne verbrandingstechniek. Hiermee voldoet de vrachtwagen aan de strenge
EEV-emissienormen: 90% minder uitstoot van roet en fijnstof, 45% minder NOx en 20% minder CO2. Bovendien ligt het geluidsniveau aanzienlijk lager (50%) dan bij vergelijkbare dieselmotoren. Dit maakt de vrachtwagen ideaal voor distributie in binnensteden.

MVO-beleid
De test met distributie op aardgas past binnen met duurzaamheids- en MVO-beleid van Ploeger Logistics. Het bedrijf streeft naar een goede balans tussen 4 P's: Ploeger, People, Planet en Profit. In de praktijk betekent dit onder meer dat men schonere vrachtwagens inzet en het brandstofverbruik beperkt door praktijktrainingen voor chauffeurs te houden. Ook interne werkprocessen wordt kritisch bekeken op hun omgevingseffecten.

Overzicht